REACH-asetus

EU-asetus (1907/2006) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista Lue lisää

CLP-asetus

EU-asetus (1272/2008) kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta Lue lisää

Biosidiasetus

EU-asetus (528/2012) biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä Lue lisää
Päivitetty 14.6.2018